ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๑๑ สาขาน้ำพอง Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๑๑ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมี นายสนธยา นาคนาคา เจ้าฯสาขาน้ำพองและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ