คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่สาขาบ้านไผ่ Print
Written by Administrator   
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อความสัมฤทธิ์ผลของงาน(คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่) ที่สาขาบ้านไผ่ นายเอกชัย ชัยเจริญ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน และนายยรรยงค์  เสาร่อน พนักงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจเช็ค-ซ่อม-แก้ไข ติดตั้งโปรแกรมงานค้างฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด, ไวรัสคอมพิวเตอร์, ติดตั้งโปรแกรม MS Office2007 และซ่อม-แก้ไข-ติดตั้งโปรแกรมคิวบริการกรมที่ดิน ดยมี เจ้าพนักงานที่ิดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่และเจ้าหน้าที่สาขา แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้อง เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ทำความสะอาด+ล้าง+ปั๊มหมึกหัวพิมพ์ canon MP145 ผลการดำเนินการ ใช้งานได้ปกติ


ตรวจ-ซ่อมเมนบอร์ด+อุปกรณ์ต่อพ่วง Boot ไม่ได้ ผลการดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้


ตรวจเช็คเครื่อง Server + Clients เชื่อมต่อ Net work หัวหน้างานเพิ่มเติม