สาขาชุมแพ KM สจ.กาฬสินธุ์ Print
Written by Administrator   
 

นายชยุธ  ศรีเริงหล้า จพด.ขอนแก่น ส.ชุมแพ นำทีมงานติดตั้งโปรแกรมควบคุมงานค้างในฝ่ายทะเบียนและโปรแกรมจัดทำบัญชีหน่วยงานย่อย พร้อมกับสอนแนะวิธีการใช้ให้กับชาวดินจังหวัดกาฬสินธ์  โดยการประสานขอความร่วมมือจาก นายสันติ  ญาโณทัย จพด.กาฬสินธ์  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔