ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๑๓ สอ.บ้านแฮด Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๑๓ ที่ สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านแฮด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมี พ.อ.อ.รังสรรค์ ไกรอ่ำ จพง.ที่ดินอำเภอและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ