ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๑๕ ส่วนแยกอุบลรัตน์ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๑๕ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมี นายปฏิคม รอดชีวี จพง.ที่ดินหัวหน้าส่วนแยกและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ