ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๑๗ สาขาสีชมพู Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๑๗ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาสีชมพู เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมี นายชัยณรงค์ พรหมเทพ เจ้าฯสาขาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ