ชาวดินขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย Print
Written by Administrator   
 

ชาวดินขอนแก่น ขับรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๓๐ ราย ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดขอนแก่น "รวมพลคนขอนแก่นสวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน"  โดยมี นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และส่วนราชการ/ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐,๐๐๐ คัน ตามเส้นทางเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น