ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๑๙ สอ.หนองนาคำ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๑๙ ที่ สำนักงานที่ดินอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี นางอิสสรา โทบุราณ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอฯ ให้การต้อนรับ-การตรวจ