ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๒๑ สาขาบ้านไผ่ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๒๑ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี นางอารีย์วรรณ จันทร์กระจ่าง เจ้าฯสาขาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ