พิธี วันปิยมหาราช ๒๕๕๖ Print
Written by Administrator   
นายวิโรจน์  เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยชาวดินขอนแก่น ได้ร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖