ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖/๒๓ สาขาพระยืน Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี#๒๓ ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมี นางรัชนี หอวิจิตร เจ้าฯสาขาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ