กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๒๑ Print
Written by Administrator   
 

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ในวันพูธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕