นายโกมล บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ตรวจฯ สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   

นายโกมล  บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ตรวจราชการ สจ.ขอนแก่น โดยมี นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สจ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ-การตรวจราชการ เมื่อวันที ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าฝ่ายรังวัดและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นำตรวจราชการอาคารสถานที่และพื้นที่ที่ขอสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่

นายวิวัฒน์ หมัดจันทร์ ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ตรวจงานฝ่ายทะเบียน โดยมีหัวหน้างานนิติกรรม 1 รับการตรวจ

ตรวจราชการ กลุ่มงานวิชาการที่ดิน / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายรังวัด / ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน