ตรวจราชการประจำปี ครั้งที่ ๓๑ สอ.บ้านแฮด Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงาที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปี ครั้งที่ ๓๑ ที่ สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านแฮด เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมี เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ-การตรวจ