แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านใหม่ Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินขอนแก่น ขอแสดงความดียินดีกับ นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เนื่องในวาระเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น