ตรวจราชการประจำปี สาขาภูเวียง Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์ เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปีที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายศักดิ์ชัย วงศ์อัควัตร เจ้าฯสาขาและเจ้าหน้าที่ รับการตรวจและต้อนรับ