ผจก.ธกส.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ เจ้าฯ Print
Written by Administrator   
 

นายวงศ์กรด  วุฒิสูง  ผู้จัดการ ธกส. สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ นายฉาดฉาน  นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๔๙ น. ณ ห้องปฏิบัติการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น