งานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ ๑๑๔ ปี Print
Written by Administrator   

นายวิโรจน์  เตชะจันตะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยชาวดินขอนแก่นและอดีตข้าราชการกรมที่ดิน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ ๑๑๔ ปี กรมที่ดิน กิจกรรมมีดังนี้.- ๑.พิธีสงฆ์ ๒.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ๓.เลี้ยงอาหารแก่ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณศาลาพักผ่อนประชาชน ด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น