นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รรท. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ Print
Written by Administrator   

นายพิชัย  แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี รรท. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ทางจังหวัดขอนแก่น ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยพ่อค้านักธุรกิจให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘