วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน Print
Written by Administrator   

นายพิชัย  แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น