ตรวจราชการประจำปี สาขาบ้านไผ่, สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านแฮด Print
Written by Administrator   

สาขาบ้านไผ่

สอ.บ้านแฮด

นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะตรวจราชการประจำปี สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจราชการประจำปีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่, สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านแฮด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี เจ้าฯสาขาและเจ้าหน้าที่ รับการตรวจและต้อนรับการตรวจ