รองฯ วานิตย์ อินทรักษ์ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบงานค้างฝ่ายรังวัด/แนะนำการแก้ไขปัญหา Print
Written by Administrator   

นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน และคณะ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบงานค้างฝ่ายรังวัด/แนะนำการแก้ไขปัญหา ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมี  นายพิชัย แพแกะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก, หัวหน้าฝ่ายรังวัดจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ให้การต้อนรับและรับฟังการตรวจเยี่ยมและแนะนำแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น