ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ Print
Written by Administrator   


 

 

 

 

 

 

 

 

นายพิชัย แพแกะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินขอนแก่น ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น