บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่รอรับการรักษาพยาบาล Print
Written by Administrator   
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่รอรับการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น