มหกรรมที่อยู่อาศัยขอนแก่น ๒๐๑๕ Print
Written by Administrator   
นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน "มหกรรมที่อยู่อาศัยขอนแก่น ๒๐๑๕" เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น