๕ ธันวามหาราช Print
Written by Administrator   

นายพิชัย แพแกะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินขอนแก่น ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ภาคเช้า-ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น, พิธีถวายพระพรชัย ณ ศูนยฺ์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนภิเษก มข.  ภาคค่ำ-ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมฯ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘