วันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๙ Print
Written by Administrator   

นายพิชัย แพแกะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินขอนแก่น, เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น