อวยพรปีใหม่อัยการ-ศาล Print
Written by Administrator   
  นายฉาดฉาน นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น, นายสาโรช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, นางสาวปุณยนุช  เรืองเชิงชุม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางกษิรา  ยอดบุญ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน พร้อมด้วยชาวดินขอนแก่น อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ท่านอัยการจังหวัดขอนแก่น,  ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดขอนแก่นและท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔