โครงการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาคารชุด Print
Written by Administrator   

นายพิชัย  แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาคารชุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องภูกระดึง โรงแรมโรมาโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น