อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ อธิบดีศาลปกครอง Print
Written by Administrator   
 

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น, นายสาโรช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, นายจีระศักดิ์  สุจริตตานันท์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน, นางสาวปุณยนุช  เรืองเชิงชุม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยชาวดินขอนแก่น อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ท่านประสาท  พงษ์สุวรรณ์ อธิบดีศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕