สาขาชุมแพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM Print
Written by Administrator   
 

นายชยุธ  ศรีเริงหล้า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขา ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมงานค้างของฝ่ายทะเบียน, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชีของหน่วยงานย่อย ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/อำเภอ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ

 ประมวลภาพ...