ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต ๙ ตรวจราชการ สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   


นายสุรวิทย์ นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต ๙ และคณะ ตรวจราชการ สจ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑