ประชาสัมพันธ์เปิดส่วนแยกอุบลรัตน์ ใหม่ Print
Written by Administrator   

กรมที่ดิน ได้พิจารณาและเห็นชอบให้จัดตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์ (จากเดิมเป็นสำนักงานที่ดินอำเภออุบลรัตน์) มีเขตดำเนินการในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ โดยจะกำหนดเปิดดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะนำมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกต่อไป