อธิบดีกรมที่ดินและคณะตรวจราชการ ที่ ส.ชุมแพ Print
Written by Administrator   

 

ท่าน อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดินและคณะตรวจราชการกรมที่ดิน ตรวจราชการและศึกษาดูงานที่ สจ.ขอนแก่น สาขาชุมแพ  โดยมี นายชยุธ ศรีเริงหล้า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพและเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และนายกรี  กันติยานารา นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ได้บรรยายสรุปโปรแกรมฯ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ รูปบรรยากาศงานเลี้ยง