กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้ง ๑/๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   
 

กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้ง ๑/๒๕๕๕  นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดงาน เรารักขอนแก่น ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีหัวหน้าส่วนหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานและแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง