ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๕ Print
Written by Administrator   

นายฉาดฉาน นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น, นายสาโรช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน, นายวิรัตน์  สุวรรณแก้ว หัวหน้าฝ่ายรังวัด สจ.ขอนแก่น และคณะ ร่วมกันตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง ตามแผนการตรวจราชการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

1. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน

2. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี

3. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล

4. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง

5. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน