โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๕/๕๕ Print
Written by Administrator   

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๔/๕๕ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. บริเวณลานกีฬาสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการ/ลูกจ้างและผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพเข้าร่วมโครงการมากมาย ส่วนร่างกายเริ่มกระชับยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะ สังเกตุจากท่าวอร์มอัพหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายรังวัด จัดให้...