ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๔ Print
Written by Administrator   

ประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง สจ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๔ นายฉาดฉาน นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมข้อราชการสำคัญ ๆ ที่จะต้องรีบดำเนินการ และติดตามงานตค้างของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ตลอดจนงานที่กรมที่ดินเร่งรัดให้รีบปฏิบัติ  และนายจิระศักดิ์  สุจริตตานันท์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ได้กล่าวลา/ขอบคุณในที่ประชุม เพื่อไปรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สจ.นครราชสีมา ท้ายสุดคำกล่าว "แม้เหนียวไป แต่...หัวใจยังฮัก <<ขอนแก่น>>" นะครับ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น