ตรวจเยี่ยม Print
Written by Administrator   
นายฉาดฉาน นิลกำแหง  รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ออกตรวจเยี่ยม สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/อำเภอ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานที่ดินในสังกัดให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
  สำนักงานที่ดินอำเภอชนบท
  สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านแฮด

 

สำนักงานที่ดินอำเภออุบลรัตน์
  สำนักงานที่ดินอำเภอเขาสวนกวาง
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง
  สำนักงานที่ดินอำเภอซำสูง
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี
  สำนักงานที่ดินอำเภอโคกโพธิ์ไชย
  สำนักงานที่ดินอำเภอเปือยน้อย
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย
  สำนักงานที่ดินอำเภอแวงใหญ่
  สำนักงานที่ดินอำเภอภูผาม่าน
  สำนักงานที่ดินอำเภอสีชมพู
  สำนักงานที่ดินอำเภอหนองนาคำ
  สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง