ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาหนองเรือ Print
Written by Administrator   

#ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาหนองเรือ# สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ จะจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานของกรมที่ดิน เนื่องในวันสถาปณากรมที่ดิน ครบรอบ ๑๑๑ ปี โดยจัดให้มีกิจกรรม ๑.ร้องเพลงคาราโอเกะ  ๒.การสอบถามข้อมูลและการเสนอแนะการให้บริการจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ รวมทั้งการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน  ในงานนี้ได้จัดอาหาร-น้ำดื่มและของที่ระลึก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาระหว่าง ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ