โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๗/๕๕ Print
Written by Administrator   

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ๗/๕๕ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ณ ลานกีฬาสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สมาชิกแอโรบิค ก็ยังหนาแน่นและเหนียวแน่นเหมือนเดิม วันนี้เปลี่ยนคู่ชกใหม่ เป็น นางกษิรา ยอดบุญ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน ดูท่าชกแล้วน่ารักเหมือนหน้าตาคนชกจริง ๆ