ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้างาน สจ.ขอนแก่น Print
Written by Administrator   

 

  นายฉาดฉาน  นิลกำแหง รรท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้างาน สจ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แจ้งข้อราชการที่สำคัญ ๆ และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าตรวจเยี่ยมของท่านอธิบดีกรมที่ดิน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕