คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่(2559) Print
Written by Administrator   

นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่(2559) งวดที่ ๙ ประชุมและร่วมกันตรวจการจ้างฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.