นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยม สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น Print
Written by Administrator   นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน และคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินจังหวัดขอนแก่นต้อนรับการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (รูปภาพ)