เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินขอนแก่น ร่วมทำพิธีขึ้นอาคารใหม่หลังใหม่ Print
Written by Administrator   

นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงาน และพิธีอันเป็นมงคลเพื่อขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐