สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ เปิดให้บริการวันแรก Print
Written by Administrator   


นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น และชาวดินจังหวัดขอนแก่น มอบของที่ระลึกให้แก่ราษฎรที่มาติดต่อราชการ ๕ คนแรก ในวันเปิดให้บริการประชาชนวันแรก ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐