เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ให้พรและแนะนำการปฏิบัติราชการตามนโนบายของจังหวัด กรมที่ดิน และรัฐบาล แก่ "ชาวดินขอนแก่น" Print
Written by Administrator   
นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ให้พรและแนะนำการปฏิบัติราชการตามนโนบายของจังหวัด กรมที่ดินและรัฐบาล แก่ "ชาวดินขอนแก่น" เนื่องในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวรลานหน้าบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น