gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ภาพบรรยากาศโครงการธุดงค์กรรมฐาน มมร.อส.2563 วันที่20-24 ม.ค.2564
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.ภาพบรรยากาศโครงการธุดงค์กรรมฐาน มมร.อส.2563 วันที่20-24 ม.ค.2564 

 


Read more...
 
โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ, ดร.รองอธิการบดี.......


 

 

Read more...
 
โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระต้นตระการ อภิวิชโช.....


Read more...
 
โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยเริ่มออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.และอาจารย์ประเสริฐ ชมพรมมา อาจารย์ประจำสาขาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา..........


Read more...
 
โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว ดดยเริ่มออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ,ดร. ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.อส.และพระต้นตระการ อภิวิชโชจนท.ฝ่ายอบรมและพัฒนา พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร ออกดำเนินการ เป็นครั้งแรก.......

 

 

Read more...
 
ถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ เมืองขอนแก่น วัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 
มมร.วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ(หลวงปู่พรหม)ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นวัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน .......

Read more...
 
รองอธิการบดี ตรวจพื้นที่ สร้างอุทยานธรรม หลวงปู่มั่น
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี มมร.อส.และผู้บริหารตรวจพื้นที เพื่อดูการปรับแต่งพื้นที่ เตรียมจัดสร้างอุทยานธรรม 150ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในโอกาสที่ องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่อง เป็นบุคคล สำคัญของโลก ในปี 2563 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเมตตาธรรม และการทุ่มเทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และประดิษฐานรูปหล่อเสมอจริง ของท่าน และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของ คณาจารยืเจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงพุทธศาสนิกชน  


Read more...
 
พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในพิธิมีพระมหาเถระ ร่วมพิธี อนุโมทนาในพิธี พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณจ.ขอนแก่น, พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร,พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลยธและเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส ....................


Read more...
 
งานครบรอบ 30ปีวันก่อตั้ง มมร.อส.
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง วิทยาเขตอีสาน 30ปี ในวันเสาร์ที่19 ธันวาคม 2563 ภายในงานมีพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต วัดป่าแสงอรุณ และเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธี โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การตอนรับ.......รูปเพิ่มเติม1 เพิ่มเติม2

Read more...
 
ผู้บริหารออกเยี่ยม นศ.และแนะแนวการศึกษา
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 "ลุยไม่หยุด! เพื่อ มรร.อส." คณะผู้บริหาร นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ,พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขดอีสาน ลงพื้นที่จังหวัดเลย และร.ร.ในเขตจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมนักศึกษาชั้นที่ที่3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ออกฝึกประสบการณ์ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ใน มมร.อส.ภาพศรีสงคราม ภาพนาแห้ว ........

Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 6 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC