gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก

หนังสือรับรอง : คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตารางเรียน : เรื่องที่น่าสนใจ


ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร


ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร เปิดจองใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปงดให้บริการห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม นี้เป็นต้นไป
เนื่องจากดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องประชุม

สามารถดูรายละเอียดการใช้ห้องและรูปแบบห้องได้ที่นี่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ห้องประชุม

จองห้องอบรม/สอบถามรายละเอียด
ติดต่อ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
โทร 043-242386

- 13 Sep. 2011 : The last day for sending Final Exam
- 19-21-23 Sep. 2011 Undergraduate Final Exam Day
- 20 Nov. 2011 : พิธีประทานปริญญาบัตร

กิจกรรม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปฏิบัติธรรม ป.โท,ป.เอก มมร.อส.2563ครั้งที่1
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.ชมภาพเพิ่มเติม เพิ่มเติม2 เพิ่มเติม3 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี2563 ของนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ปนิญญาเอก มมร.อส.ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.2563 ที่วัดถ้ำผาเกิ้ง วัดป่าเขาสามยอด และวัดมกุฏวิมุตติคีรี อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่นโดยรองอธิการบดี มมร.อส. พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าปฏิบัติธรรมตาทสถานที่ดังกล่าว โดยแยกแต่ละสาขา ไปแต่ละวัด และมารวมตัวกันในวันที่13เพื่อปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดมกุฏวิมุตติคีรี (ภูขาด).......

Read more...
 
แนะแนวการศึกษา
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


รองอธิการบดี มมร.อส. พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา แนะแนวการศึกษา “เตรียมตัว เตรียมใจ เข้าสู่ มมร.อส”๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แก่นักเรียน ผู้เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ กว่า200 รูปคน ภาพเพิ่มเติม

Read more...
 
กิจกรรมเสริมความเป็นครู นักศึกษาชั้นปีที่3 การสอนภาษาอังกฤษ
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

   เริ่ม ปฏิบัติการแล้ว! กิจกรรมเสริมความเป็นครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ของ นักศึกษาชั้นปีที่3 การสอนภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 -27 ธันวาคม 2563 ภาพการเชคอิน ของนักศึกษาบางส่วนที่เดินทางถึง โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปปฏิบัติงานช่วยทางโรงเรียนและเรียนรู้งานในการสอน งานวิชาการในโรงเรียน 


Read more...
 
พิธเปิดงานไหมนานาชาติ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงในงานไหมขอนแก่น ๒๕๖๓ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงในงานไหมขอนแก่น ๒๕๖๓  และ เปิดนิทรรศการ ของมหาวิทยาลัย ณ ลานพระธาตุศิโรดม ขอนแก่นในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ขอนแก่น ในวันที่29พฤศจิกายน 2563 ดูภาพเพิ่มเติมเปิดนิทรรศการ ดูภาพเพิ่มเติมขบวนแห่ ดูคลิปขบวนแห่เพิ่มเติม


Read more...
 
อบรมนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพ “รัตนาภา ขอนแก่น” ที่ ใบบุญ อ.เมืองจ.ขอนแก่น
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อบรมนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพรัตนาภา ขอนแก่น ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ อ.เมืองจ.ขอนแก่น โดย วิทยากรนำโดยพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.25-27 พ.ย.2563


Read more...
 
อบรมนักศึกษาศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

  อบรมนักศึกษาศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่3 ที่จะออกค่ายการสอนที่จังหวัดต่างๆ และ สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่5ที่กำลังฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆ ที่จะฝึกสอนในเทอมที่2ปีการศึกษา2563

Read more...
 
ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ, ดร.รองอธิการบดี ต้อนรับคณะตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับการตรวจสอบ ประเมิน ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ในด้านต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง และส่วนวิทยาเขต ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในครั้งนี้


Read more...
 
อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.


มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒พ.ย. - ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓ ดูภาพเพิ่มเติม1 ดูภาพเพิ่มเติม2 ดูภาพเพิ่มเติม3  ดูภาพเพิ่มเติม4 
Read more...
 
ตรวจนักธรรมชั้นตรี และ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์” ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) 16-18 พฤศจิกายน 2563
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พร้อมพระคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ร่วมงานตรวจนักธรรมชั้นตรีและ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์”ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗, ศน.บ, M.A.)...

Read more...
 
วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรและการสอนภาษาไทย ป โท และ ป เอก และพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของ มมร.อส ขอนแก่น
Written by นายจำนงค์ นามมา   
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 14-15 พฤสจิกายน 2563มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร2หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรและการสอนภาษาไทยและพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในครั้งนี้ ได้มีการเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และจากหลายมหาวิทยาลัย
Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 7 of 207

MBUISC Top Managers

Phradhamadilok
MBUISC Consultant
Phrakrupaladdhamajariyawat
(Phramasakorn Chitungkaro)
Vice Rector

รวมคำสั่ง มมร.อส.

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบบริการการศึกษา

ลงหนังสือพิมพ์

(ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร

Mekong Region Project


 

มคอ.3-5

เอกสารแนบท้าย มคอ.5

MBU TV

ผลงานอันดับ 1-3

ระบบสืบค้นห้องสมุด PMB

ใช้งานฐานข้อมูลThailis

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

โครงการพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558

สืบค้นจาก Thailis

ออกจากระบบ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ไฟล์สนับสนุนโครงการ

สกอ.รับรองหลักสูตร มมร.

วีดีโอ : มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Student Services

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

Stop Motion ผลงานนักศึกษา

โรงเรียนสาธิต มมร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อาคารศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

เอกสารแจ้งบุคลากร

โครงการปริญญาเอก มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย (ป.โท)

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


ข่าวโรงเรียนสาธิต มมร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC