เดินทางกลับจาก วัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Print
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 21.00 น. คณะผู้บริหาร โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณะคณาจารย์ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์ชนาธิป ศรีโท อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ณ วัดป่าดงคล้อ น้ำหนาว และ กลับ อยู่ร้านอาหารชุมแพชมเพลิน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 21.00 น. คณะผู้บริหาร โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณะคณาจารย์ พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ธนกร ชูสุขเสริม อาจารย์ชนาธิป ศรีโท อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ณ วัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และอยู่ร้านอาหารชุมแพชมเพลิน